Våra Tjänster

Veteranringen

Har Ni någon gång känt Er orolig för att något skall hända Er eller någon anhörig, eller att det inte uppmärksammas i tid?.

Detta behöver Ni inte känna längre. Vi på PerFeGt Trygghet i Sverige AB kan tillsammans med Er säkerställa att detta inte sker. Idén är enkel! Ni ska kontakta oss en gång per dygn. Detta gör Ni med några enkla knapptryckningar på Er egen telefon och vi ser direkt att allt är bra med Er. Det kan även göras med ett SMS eller via e-post. Genom den här kontakten försäkrar vi oss om att ingenting har hänt Er sedan vår senaste kontakt

Jourtelefoni

Vi kan, precis som under dagtid, ta emot samtal som är akuta och förmedla dessa till av Er anvisad jourfirma. I Stockholm, med omnejd, kan vi erbjuda utryckning av underentreprenör.

Vi kan, precis som under dagtid, ta emot samtal som är akuta och förmedla dessa till av Er anvisad jourfirma. I Stockholm, med omnejd, kan vi erbjuda utryckning av underentreprenör.